EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 

Directo ERP programmatūra ir ar daudzām iespējām un ir piemērota:

>Skaidrās naudas norēķiniem, noliktavai, tirdzniecības vadīšanai mazumtirdzniecības uzņēmumos
>Pirkšanas un pārdošanas (t.sk. automatizēta) vadīšanai vairumtirdzniecības uzņēmumos.
>Materiālu saraksts (bill of material) un laika plānošana Ražotājiem
>Cilvēkresursu, līgumu administrēšana un automatizēta klientu rēķinu izrakstīšana pakalpojumu sniedzējiem
>Projektu vadības uzņēmumos - ārpakalpojumu un izmaksu vadībai
>Apvienotiem uzņēmumiem, automātisku atskaišu sagatavošanai
Lasīt klientu atsauksmes lietojot Directo un Ieguvumi izmantojot Directo!

 

Pārskats par svarīgākajām funkcijām

Finanses

Finanšu darījumi
Skaidrās naudas norēķini
Personāla izmaksu pārvaldība
Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs
Vairākdimensiju peļņas - izmaksu analīze
Analītiskie grāmatvedības konti
Peļnas un izmaksu atskaite
Gramatvedības atskaites
Finanšu pārskati un analīze
Budžets


Pārdošana

Cenu piedāvājumi
Rēķini
Pārdošanas pasūtijumi
Skaidrās naudas rēķini
Resursu bilance
Ienākošie maksājumi
Cenu lapas
Pārdevēju atskaites
Kientu tirdzniecības statistika
Artikulu(preču) tirdzniecības statistika
Rēķinu atvēršana
Priekšapmaksas vadība
Automatizēta rēķinu veidošana
Grafiki
Tiešā vēstuļu sūtīšana


Cilvēkresursu pārvaldība

Darbalaika aprēķins
Algu aprēķins
Nodokļu aprēķins


Projektu administrēšana

Hierarhiska projektu struktūra
Projekta finanšu atskaites
Projekta plānošana
Projekta materiālu uzskaite


Noliktava

FIFO/AVCO
Hierarhiska noliktavas struktūra
Noliktavas saņemšana
Pavadzīmes
Noliktavas atgriešana
Noliktavas kustība
Preču atgriešana
Norakstīšana
Inventarizācija
Cenu izmaksu izmaiņas
Noliktavas līmeņa kontrole un pārvaldība
Artiklulu uzskaite
Sērijas numuru uzskaite
Noliktavas krājumu uzskaite


Ražošana

Produkcijas piedāvājumi
Dinamiskās ražošanas receptūras
Materiālu uzskaite
Ražošanas plānošana
Reversā izmaksu veidošanās


Menedžments

Laika uzskaite, kas patērēta klientu vajadzībām
Rēķinu izrakstīšana pamatojoties uz patērēto laiku
Paziņojumi un trauksmes signāli izmantojot epastu un/vai SMS
Atskaites par darbiniekiem, darba kategorijām, klientiem, projektiem, aktivitātēm un patērēto darba laiku
Darba efektivitātes atskaites par reāli patērētajām un rēķinos piestādītajām stundām
Individuālie un kopējie kalendāri, darbu un darbinieku veicamo darbu grafiki
Veicamo darbu pievienošana darbinieku kalendāram
Darbu plānošana un uzskaite


Dokumentu vadība

Integrējams ar MS Office
PDF un OCR dokumentu izveide
Automātiska brīvā teksta indeksācija un meklēšana (PDF/DOC/MSG)
Pārlūka skanēšana

Iepirkumi

Cenu pieprasījumi
Pirkuma pasūtījumi
Pirkuma rēķini
Maksājumi
Iepirkumi
Rēķinu atvēršana


CRM

Klientu datu bāze
Klientu kontaktu datu bāze
Klientu klasifikācija
Sanāksmju un notikumu datu bāze + kalendārs
Atgādinātājs
Vēstuļu datu bāze
Vēstuļu masveida sūtīšana klientiem (rēķini, piedāvājumi utt.)
Klientu darbību pārskats
Līgumi
Massmailing
Rēķinu masveidīga šūtīšana
Masveida e-pastu sūtīšana klientiemCitas iespējas
Atskaišu eksportēšana uz Excel
Elastīgas lietotāju tiesības pārvalības sistēmā
Automatizēti trigeri
Failu pielikumi
Laika pārvaldība
Daudzpusīga XML datu integrācijas saskarne
 
 

Kontakti

 Directo SIA, Brīvības gatve 221, 5 st., Rīga, LV-1039, Latvija
 

Directo

 Telefons +371 67704491, e-mail support @ directo .lv