ATSKAITES

Algu un personāla atskaites nodrošina pārskatu par darbinieku datiem, dažādiem aprēķiniem, nodokļiem un kavējumiem.

Ir sekojošas algu/personāla atskaites:
> personāla saraksts atspoguļo filtrējamus datus par darbiniekiem no dažādiem skatpunktiem
> detalizēta atskaite par darbaspēka nodokļiem, aprēķiniem, maksājumiem dalīta pa atalgojuma veidiem
> vidējās izpeļņas aprēķins
> darba tabele
> kavējumu atskaite

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.