PERSONĀLA UZSKAITE

Darbinieki ir uzņēmuma galvenā vērtība, tāpēc ir būtiski personāla kartiņas aizpildīt pēc iespējas pilnīgāk. No otras puses, liela daļa datu par darbinieku ir konfidenciāla citiem darbiniekiem. DIRECTO personāla kartiņās par katru darbinieku var atzīmēt dažādus datu tipus, kas atsevišķi nodalāmi ar piekļuves tiesībām.
Visus šos datus var apskatīt PERSONĀLA ATSKAITĒ, kur dati nodalāmi pēc to tipiem. Piemēram, algu apmēri, dzimšanas dienas, vadītāja apliecību kategorijas u.c.

Ir ierasts glabāt šādu informāciju:
> personīgie dati, kontaktinformācija, foto
> līguma dati – departaments, sākums, beigas, pārbaudes laiks u.c.
> izglītība un ārpus darba aktivitātes
> darbinieku dokumentu info – pase, vadītāja apliecība, kursi, licences u.c.
> pamatlīdzekļi, kas nodoti darbinieka lietošanā
> saistītās personas – gan apgādājamie, gan citi
> kartiņas pielikumos var glabāt dažādu dokumentu kopijas

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.