GRĀMATVEDĪBA

Finanšu uzskaite DIRECTO ir integrēta ar visiem nepieciešamajiem moduļiem un lielā mērā notiek automātiski. DIRECTO ir izstrādāts tā, lai vienu un to pašu dokumentu nevajadzētu apstrādāt vairākas reizes, tātad, grāmatvedim vairs nav jāapstrādā pārdevēja izrakstītais rēķins. Grāmatveža uzdevums ir uzraudzīt procesu un veikt savu pievienoto vērtību, nevis atkārtoti ievadīt dokumentus.

Directo licences pamata pakā, papildus finanšu grāmatojumiem un finanšu atskaitēm, ir iekļauti šādi moduļi:

> Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite
> Avansa norēķini
> Kase
> Budžeti
> Bankas imports
> Standarta vai sev pielāgots kontu plāns
> Automātiski ECB valūtas kursi
> Virsgrāmata, Apgrozījuma pārskats un citas atskaites dažādās valodās
> Iespēja atskaites dalīt pa periodiem (dienas, nedēļas, mēneši utt.), lai salīdzinātu tendences
> Detalizētas atskaites izmaksu centru un projektu griezumā
> Finanšu receptūras (paši nosaka kā sadalīt izdevumus pa izmaksu centriem, kontiem u.c.)
> Automātiski nākamo/pagājušo periodu izdevumi/ieņēmumi
> Atskaišu faili priekš EDS
> Dokumentu atgrāmatotājs

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.