PREČU SAŅEMŠANA

Preču pieņemšana noliktavā var notikt dažādi, tomēr biežāk lietotais ir Preču saņemšanas dokuments, ko piestāda piegādātājs. Preces var novietot neierobežotā skaitā noliktavu.

Tostarp ir pieejamas šādas funkcionalitātes:
> preču saņemšanu var veidot no jau aizpildītā pirkuma pasūtījuma
> precēm var būt sērijas numuri, partijas numuri, derīguma termiņi
> uzskaite (vai lietotāja norādīta konkrēta prece)
> iespēja piemērot papildus izmaksas (transports, muita u.c.), kas tiek izdalītas uz katru preci, pamatojoties uz to skaitu vai vērtību
> papildus izmaksas ir iespējams piemērot arī gadījumos, ja preces jau ir pieņemtas un pat ja tās ir arī pārdota
> pieņemot preces, var norādīt nevis savu preču kodu, bet piegādātāja kodējumu (svītrkodu vai citu) – tās tiks atpazītas

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.