START / STOP

Daļa ražošanas var tikt uzskaitīta ar vienkāršu START / STOP funkcionalitāti. Darbinieks sākot darbu nospiež START (sākas laika uzskaite), kad darbs ir pabeigts – nospiež STOP un norāda saražoto apjomu. Rezultātā tiek fiksēts gan nostrādātais laiks, gan saražotā produkcija. Turklāt, ir skaidri rezama darbinieka efektivitāte un plānotā darba izpilde.

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.