NOTIKUMI

NOTIKUMI ir radīti, lai atspoguļotu dažādas aktivitātes. Parasti Notikumus veido plānotajiem darbiem, sapulcēm, atgādinājumiem. Ar tiem mēdz reģistrēt izsaukumus, atbalsta e-pastu/zvanu izpildi u.c.

Dažas Notikumu iezīmes:

> Notikumiem piemēro dažādus tipus (tikšanās, izsaukums, epasts utt.)
>katrs Notikums ir kādā konkrētā statusā (jauns, kavēts, paveikts utt.)
> Notikumu atskaite var tos atspoguļot gan sarakstā, gan kalendāra izskatā
> pie noteiktu nosacījumu iestāšanās, Notikuma statuss var automātiski mainīties (veikta piegāde, kavēts darbs utt.)
> pie noteiktu nosacījumu iestāšanās, Notikums var tikt nosūtīts vēlamajai personai kā epasts vai SMS (atgādinājums par termiņa tuvošanos vai tml.)
> Notikumā var uzskaitīt laiku un materiālus, kas bija nepieciešami veicamajam darbam

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.