PADARĪTO DARBU REĢISTRĒŠANA

Laiks, kas pavadīts veicot noteiktu uzdevumu, visbiežāk tiek uzskaitīts grāmatvedības namos, advokātu birojos un citos konsultāciju orientētos biznesos. Laiku uzskaita arī uzņēmumos, kas sniedz tehniskās apkopes darbus (auto servisi, pēcpārdošanas apkopes u.tml.)
Pamatojoties uz stundu skaitu, kas ievadītas DIRECTO, var nekavējoties izrakstīt pakalpojuma rēķinu. Var veidot pieņemšanas nodošanas aktu, bet rēķinu piestādīt vēlāk.

Galvenie punkti pie darbu uzskaites:

> darbam izvēlas konkrētu veidu, klientu, izmaksu centru utt.
> plānotie darbi var tikt apskatīti kalendārā
> ilgstošiem darbiem var izmantot Start/Stop pogu, lai uzskaitītu nostrādāto laiku
> stundas var tikt uzskaitītas gan tam paredzētā tabulā, gan notikumā (darba uzdevumā), gan kalendārā
> var norādīt gan faktiski nostrādātās stundas, gan rēķinā piestādāmās stundas un salīdzināt
> rēķinus klientiem par nostrādātajām stundām var veidot masveidā.. un masveidā arī sūtīt pa epastu
> nostrādātās stundas tiek izmantotas ne tikai rēķinu piestādīšanai, bet arī kā pamats darba algas aprēķinam. Piemēram, Audita pakalpojums klientam maksā ‘’X’’ EUR stundā, savukārt alga par audita pakalpojumu ir ‘’Y‘’ EUR stundā partnerim, bet ‘’Z’’ EUR stundā – asistentam

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.