OBJEKTI jeb IZMAKSU CENTRI

Lai detalizēti varētu novērtēt uzņēmuma finanšu rādītājus struktūrvienībām, darījumi būtu jāmarķē ar IZMAKSU CENTRIEM jeb OBJEKTIEM. Dažādās uzskaites programmās izmaksu centrus sauc dažādi, DIRECTO tos sauc par OBJEKTIEM. Objekti var būt departamenti, darbienieki, darbinieku grupas, automašīnas, līgumi, reģioni utt. Objektu struktūru var veidot “plakanu” – vienā līmenī, bet, ja nepieciešams, to var veidot pakārtotu – ar hierarhiju. Hierarhijas gadījumā finanšu rezultātus var apskatīt gan, piemēram, darbinieku līmenī, gan departamentu līmenī.

Objektu būtiskas iezīmes:

> dažādu līmeņu atskaites var veidot pateicoties objektu hierarhijai. Līmeņu skaits ir neierobežots.
> vienlaikus var norādīt dažādu līmeņu objektus
> automātiska objektu piemērošana no lietotāja, klienta, artikula vai citām kartiņām
> iespēja noteikt obligātu objekta līmeņu piemērošanu konkrētiem darījumu veidiem vai finanšu kontiem
> ja objektam ir konkrēta hierarhija, tad jānorāda ir precīzākais objekts, pārējie tiks ievietoti automātiski
> iespēja saņemt atskaites par konkrētu objektu vai to līmeni
> salīdzināt objektu rezultātus ar budžetā plānotajiem
> konkrētu objektu darījumi var būt piekļuves ierobežojuma subjekts
> papildus objektu marķējumam, darījumiem var piemērot arī projekta marķējumu

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.